Договір оферти

повітряні кулі

ДОГОВІР ОФЕРТИ

про реалізацію туристичного продукту

 

Ім’я замовника , в подальшому іменований (а) «Замовник», з одного боку і 
ФОП “Лещишин І.Т.” , в особі директора Лещишина Андрія Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване «Турагент», з іншого боку, разом іменовані Сторони, уклали цей Договір Оферту, надалі Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Турагент реалізує Замовнику за плату туристський продукт, сформований Туроператором, зазначеним в Листі бронювання до цього договору, і що складається з послуг, включених в Лист бронювання, який є невід’ємною частиною цього договору.

1.2. Відповідно до статей Закону України про туризм, безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору вважається здійснення Замовником або іншою особою платежу в рахунок оплати послуг і отримання Турагентом відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.3. У частині взаємовідносин Сторін Замовник виступає представником усіх осіб, зазначених у заявці на бронювання, які приймають на себе всі їхні права та обов’язки щодо виконання умов цього договору.

2. ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

2.1. Поняття «турист», «туроператор», «турагент», «туристичний продукт», «замовник туристського продукту», «реалізація туристичного продукту», «туристська путівка» вживаються у значенні, встановленому законом .

3. ПРАВА СТОРІН ДОГОВОРУ

3.1. Замовник має право:
повсякчас перевіряти виконання договору; на необхідну і достовірну інформацію про правила в’їзду в країну (місце) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, про релігійні обряди, святині, пам’ятники природи, історії, культури та інших об’єктах туристського показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища; на свободу пересування, вільний доступ до туристських ресурсів з урахуванням прийнятих в країні (місці) тимчасового перебування обмежувальних заходів; на забезпечення особистої безпеки, своїх споживчих прав і збереження свого майна, безперешкодне отримання невідкладної медичної допомоги; на відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди в разі невиконання або неналежного виконання умов договору про реалізацію туристського продукту туроператором або турагентом в порядку, встановленому законодавством України; звернутися при настанні обставин, передбачених вище до страховика або гаранта з письмовою вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії; на односторонню відмову від виконання договору.

3.2. Турагент має право:
на винагороду за договором про реалізацію туристичних послуг; на відшкодування витрат, якщо неможливість виконання договору виникла або в результаті обставин, за які сторони договору не відповідають, або в результаті односторонньої відмови Замовника або туриста від виконання договору; вимагати від туристів відомостей про них необхідних для реалізації туристичного продукту.

4. БРОНЮВАННЯ

4.1. Замовник здійснює бронювання туру на сайті tur2.com.ua самостійно, по телефону за допомогою оператора, або в офісі Турагента.

4.2. Замовник несе повну відповідальність за достовірність наданих даних необхідних для бронювання, в разі вказівки невірних відомостей в процесі бронювання претензії від Замовника не приймаються.

4.3. На завершення бронювання Замовнику надається Лист бронювання, що є невід’ємною частиною даного договору, в якій містяться докладні відомості про туристичний продукт і остаточна вартість туру. Відвідувачі можуть замовити відомості про туроператора, пам’ятка туриста.

4.4. Оплата послуг Замовником або іншою особою означає його згоду з умовами туру та даного договору.

4.5. Турагент бронює тур у Туроператора відповідно до Листом бронювання Замовника і протягом 3 діб з моменту бронювання надає Замовнику підтвердження бронювання по електронній пошті, факсу або по телефону, після чого тур вважається заброньованим.

4.6. У разі неможливості підтвердження заявки Замовника внаслідок ліміту авіаквитків, відсутність місць в готелях, відмови туроператора і / або інших причин, не дозволяють надати комплекс замовлених туристичних послуг, Турагент повідомляє про це Замовника не менше ніж за 1 день до дати виїзду і не пізніше 3 діб з моменту бронювання. За угодою сторін Турагент пропонує Замовнику альтернативні варіанти (при їх наявності) щодо погоджених термінів поїздки і умов розміщення, або розриває цей Договір з дотриманням встановленого порядку, повертаючи повну вартість туристичного продукту.

4.7. Видача комплекту документів, необхідного для здійснення поїздки (авіаквитки, ваучер, медична страховка) видаються на фірмовій стійці туроператора в аеропорту вильоту, за 2,5-3 години до вильоту. У разі, якщо можлива виписка електронних документів, Замовник може отримати пакет документів в офісі Турагента або по електронній пошті за 1-2 дні до вильоту.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Замовник зобов’язаний:

– надати Турагенту відомості про себе і документи, необхідні для виконання договору; оплатити туристичний продукт за ціною і на умовах, зазначених в Листі бронювання до даного договору; застрахувати життя і здоров’я відповідно до чинного законодавства; зобов’язаний отримати у представника Турагента або Туроператора комплект документів для здійснення поїздки; дотримуватися законодавства країни (місця) тимчасового перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні вірування; в разі невиконання або неналежного виконання умов туру негайно повідомити про це Туроператору або Турагенту.

– зберігати навколишнє природне середовище, дбайливо ставитися до пам’ятників природи, історії і культури в країні (місці) тимчасового перебування; дотримуватися правил в’їзду в країну (місце) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування та перебування там, а також у країнах транзитного проїзду; дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки. Туристи (екскурсанти), які мають намір здійснити подорож в країну (місце) тимчасового перебування, в якій вони можуть піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань, зобов’язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог.

5.2. Турагент зобов’язаний:

за заявкою Замовника своєчасно забронювати та оплатити послуги, що входять в туристичний продукт; не пізніше 24 годин до початку поїздки попередити Замовника про будь-які зміни умов туристичного продукту (зміна рейсу, часу вильоту, зміна термінів поїздки та ін.); уявити Замовнику пам’ятку туриста відповідно до закону України про туризм; надати Замовнику і туристу допомогу в оформленні договорів страхування на випадок раптового захворювання, від нещасних випадків і від невиїзду.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Замовник несе відповідальність: за своєчасну оплату туристичного продукту за ціною і на умовах, зазначених в договорі; за достовірність інформації та документів, переданих для виконання договору про реалізацію туристського продукту; за дотримання туристами законодавство країни (місця) тимчасового перебування і правила в’їзду в країну (місце) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування та перебування там, а також у країнах транзитного проїзду.

6.2. Якщо інше не встановлено цим договором, Туроператор несе відповідальність за матеріальний збиток і моральну шкоду, заподіяну Замовнику відповідно до законодавства. Туроператор не несе відповідальності за межі не виконання договору з вини Замовника (запізнення на транспортний засіб, відсутність документів, необхідних для здійснення поїздки, відмова у видачі візи, непроходження митного і паспортного контролю, порушення правил проїзду і провезення багажу (тварин), законів країни перебування , правил особистої безпеки і т.п.). Всі питання, пов’язані з проїздом Замовника і провозом багажу (тварин), вирішуються між Замовником та особою, що здійснює дану послугу. Всі питання, пов’язані зі страхуванням життя і здоров’я Замовника, вирішуються між Замовником та особою, що здійснює дану послугу.

6.3. Турагент, відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», несе відповідальність: за неналежну інформацію про туристському продукті і Туроператора, в тому числі за заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну споживача внаслідок ненадання йому повної і достовірної інформації; за включення в договір про реалізацію туристського продукту умов, які б права споживача в порівнянні з умовами, встановленими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

7. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Кожна із Сторін має право вимагати зміни або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин, з яких виходили Сторони при укладенні договору. До істотних змін обставин належать: погіршення умов подорожі, зазначених в договорі і туристської путівці; зміна термінів здійснення подорожі понад 5 днів; передбачене зростання транспортних тарифів і вартості послуг, що надаються Туроператору третіми особами, на 15%; неможливість здійснення туристом поїздки з незалежних від неї обставин (хвороба Замовника, відмова у видачі візи та інші обставини) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів; різка зміна курсу національних валют.

7.2. Зміна умов договору здійснюється шляхом складання одного письмового документа (або обміну письмовими документами), підписаного повноважним представником Турагента і Замовником.

7.3. У разі розірвання договору з вини Туроператора або Турагента, при відмові від виконання договору Туроператором або Турагентом, Замовнику повертається повна вартість туристичного продукту та неустойка в розмірі 1/360 ставки рефінансування за кожний день перебування коштів у Туроператора або Турагента.

7.4. У разі розірвання цього договору з підстав, передбачених у пункті 6.1 цього договору (при відсутності провини Замовника і Турагента), а також, при односторонню відмову Замовника від виконання договору, йому повертаються кошти за вирахуванням фактичних витрат, понесених Турагентом і (або) Туроператором .

До фактичних витрат Турагента і (або) Туроператора відносяться: вартість бронювання місць в готелі; вартість оформлення в’їзної візи (візовий збір), вартість чартерного проїзду, вартість бронювання проїзду, а також інші, документально підтверджені, витрати по виконанню даного договору.

7.5. Сторони згодні, що в разі перебронювання місць або неготовності готелю до прийому Замовника Туроператор має право замінити готель, вказаний в заявці на бронювання, на готель того ж або більш високого класу в тому ж місці відпочинку без зміни загальної вартості та інших умов туристського продукту.

7.6. У разі виникнення обставин, що свідчать про виникнення в країні (місці) тимчасового перебування Замовника загрози безпеки його життя і здоров’я, а так само небезпеки заподіяння шкоди його майну, Замовник або Турагент має право вимагати в судовому порядку розірвання договору або його зміни. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями органів державної влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до законів. При розірванні договору до початку подорожі в зв’язку з настанням обставин, зазначених вище, Замовнику повертається грошова сума, рівна загальній ціні туристського продукту, а після початку подорожі – її частина в розмірі,

8. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ЗАМОВНИКОМ ПРЕТЕНЗІЙ До ТУРОПЕРАТОРУ ЗА ПОРУШЕННЯ ТУРОПЕРАТОРОМ УМОВ ДОГОВОРУ.

8.1. Претензії до якості туристичного продукту пред’являються Замовником Туроператору у письмовій формі протягом 20 днів з дня закінчення дії договору (поїздки). Інші претензії пред’являються Турагенту.

8.2. За згодою Туроператора претензія пред’являється до особи, яка надала Туроператору фінансове забезпечення в порядку.

8.3. Претензії до якості туристичного продукту підлягають розгляду протягом 10 днів з дня отримання претензій.

8.4. Претензії не відповідають зазначеним вимогам і претензії, пов’язані з наявністю черг, погані погодні умови, зміною розкладу і іншими причинами, не дозволили Замовнику оглянути туристичні ресурси, а також з суб’єктивними уявленнями, оцінками і очікуваннями Замовника про країну і місце перебування, не розглядаються.

9. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРА АБО СПЛАТИ ГРОШОВОЇ СУМИ ПО БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ.

9.1. Підставою для виплати страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора або сплати грошової суми по банківській гарантії є факт встановлення обов’язку Туроператора відшкодувати Туристу і (або) іншому замовнику реальний збиток, що виник в результаті невиконання або неналежного виконання Туроператором зобов’язань за договором про реалізацію туристського продукту, якщо це є істотним порушенням умов такого договору. Виплата страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора або сплата грошової суми по банківській гарантії не позбавляє Туриста права вимагати від Туроператора відшкодування упущеної вигоди і (або) моральної шкоди в порядку і на умовах, які передбачені законодавством.

9.2 Для виплати страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора або сплати грошової суми по банківській гарантії Турист або його законний представник має право в межах суми фінансового забезпечення пред’явити письмову вимогу про виплату страхового відшкодування або про сплату грошової суми безпосередньо організації, яка надала фінансове забезпечення. До вимоги Турист докладає наступні документи:
– копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства (з пред’явленням оригіналу зазначених документів);
– копію договору (з пред’явленням його оригіналу);
– документи, що підтверджують реальний збиток, понесений туристом в результаті невиконання або неналежного виконання Туроператором зобов’язань за договором.
– копію документа, що свідчить про відмову Туроператора в добровільному порядку задовольнити вимогу про відшкодування реального збитку, понесеного Туристом в результаті невиконання або неналежного виконання Туроператором своїх зобов’язань за договором, і (або) копія судового рішення про відшкодування Туроператором реального збитку за позовом, пред’явленим відповідно з положеннями законодавства.

Вимога про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора має бути пред’явлено Туристом страховику протягом строку позовної давності, встановленого законодавством.

9.3 Страховик або гарант зобов’язаний задовольнити вимогу Туриста про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії не пізніше 30 календарних днів після дня отримання зазначеної вимоги з додатком всіх необхідних документів. У випадках якщо до вимог про виплату страхового відшкодування за договором страхування відповідальності Туроператора або про сплату грошової суми по банківській гарантії до страховика або гаранта звернулися одночасно більше одного Туриста і загальний розмір грошових коштів, що підлягають виплаті, перевищує суму фінансового забезпечення, задоволення таких вимог здійснюється пропорційно сумами грошових коштів, зазначених у вимогах до суми фінансового забезпечення.